Ljutomer

MISEL DNEVA

"Kdor duhovnika kritizira, ga opravlja, tudi če je kriv, ne dela Bogu v čast, ne podpira svete Cerkve, temveč ravno narobe, razširja pohujšanje."B. sl. Danijel Halas

Božja beseda


Vir: www.hozana.si

2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  

ZAPISNIK SEJE ŽPS IN ŽGS 27.01.2013

nedelja, 03.02.2013

ZAPISNIK SEJE ŽPS IN ŽGS

ki je bila v nedeljo, 27.01.2013, po večerni sveti maši, ob 17.45 uri, v dvorani papeža Janeza Pavla Velikega.

Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:

Dnevni red:

1. Pozdrav in večernice.

3. Pregled zapisnika prejšnje seje.

4. Tema: Naše poslanstvo, št. 46; str. 19-27; delo po skupinah in plenum.

4. AKTUALNA TEMATIKA:

a) Odpustki v letu vere in odveza od greha splava.

b) Postni čas in duhovna obnova

c) Obisk bolnikov

d) Koledovanje

e) Program posameznih odborov za prihodnje leto (pripravite pisne predloge)

f) Dekanijsko študijsko srečanje članov ŽPS v Veržeju 17. 2. ob 14. uri.

g) Župnijska spletna stran

5. Razno. Obnova oltarjev in ambon

Po seji se zberemo člani skupine za poročanje o dogodkih v župniji

Ad1) Gospod župnik Andrej Zrim je pozdravil prisotne. Sledila je skupna molitev večernic. S predlaganim dnevnim redom smo se strinjali.

Ad2) Pregledali smo zapisnik prejšnje seje, ki je bila dne 18.11. 2012. Zapisnik je bil potrjen.

Ad3) Predstavljeni sta bili dve temi iz našega poslanstva.

Prvo je predstavil Jan Škrobar na temo MOJA IZPOVED VERE

Potekalo je delo v dveh skupinah, kjer smo poskušali odgovoriti na postavljena vprašanja iz našega poslanstva.

Poudarki iz prve skupine:

? Najpomembnejša je osebna vera v Jezusa kot Odrešenika.

? Most do osebne vere so pričevanja posameznikov in sicer kaj je Jezus naredil v njihovem življenju.

? Posebej smo za Jezusovo delovanje odprti v raznih preizkušnjah.

? Najmočnejši nagovor k veri je vzgled dobrega kristjana.

Drugo temo je predstavila Milena Žibrat z naslovom PASTORALNI IZZIVI.

Poudarki iz druge skupine:

? Verniki smo premalo opaženi.

? V javnosti ne kažemo svojega prepričanja

? V pomoč nam je lahko molitev in le ta naj bo namenska, to je za določen namen.

? V okviru župnije so lahko manjše skupine kot so pevci, prenova v duhu, zakonska skupina, mladi.

Ad4) Aktualna tematika

a)Odpustki v letu vere in odveza od greha splava.

V letu vere bo možno pridobiti odpustek pod določenimi pogoji, prav tako odvezo od greha splava.

Podrobno bo opisano v župnijskem glasilu.

b)Postni čas in duhovna obnova

Duhovna obnova se bo pričela v petek in bo trajala do nedelje. Ob četrtkih programa zaradi slabega obiska ne bo več. V petek bo gost škof dr. Franc Kramberger v soboto pa dr. Stane Slatinek.

c) Obisk bolnikov

Obisk bolnikov na domu bo v sredo pred velikim tednom. Člani ŽPS ponovno pregledajo stanje v svoji vasi in vse bolne prijavijo duhovniku, tudi tiste kateri morda ne želijo prejeti zakramenta za bolne.

d) Koledovanje

Koledovanje je lepo uspelo. Na misijonsko središče je bilo nakazano 5510,00 EUR + 1122 EUR v akciji otroci za otroke.

Za naslednje leto bo potrebno pokriti kraje, kjer je bila letos slaba pokritost (Radomerje delno, Radomerščak, Cuber in Železne dveri).

e) Program posameznih odborov za prihodnje leto (pripravite pisne predloge)

Odbor za romanja:

Ga. Marija Pušenjak nas je seznanila z romanji.

? Junij: Romanje na Brezje

? Avgust: Romanje na Ptujsko goro

? September: Turnišče in romanje v Porabje

G. župnik nas je seznanil, da bo letos v okviru romanja na Ptujsko goro tudi dekanijski pastoralni dan. Po skupnem dogajanju v cerkvi bo kosilo na Ptujski gori nato še nek skupen dogodek za vso dekanijo.

Načrtuje se tudi škofijsko romanje po poteh sv. Cirila in Metoda. Podrobnosti bodo pravočasno objavljene župnijskih obvestilih.

Odbor za verska znamenja:

G. Roškar Franc nas je seznanil s križem med Moto in Cvenom. Včasih je mimo vodila pot. Te poti ni več, zato bi bilo križ smiselno prestaviti na novo lokacijo.

G. župnik nas je seznanil z znamenjem v Slamnjaku. Delo je v zaključni fazi. Postaviti je potrebno še ograjo in znamenje blagosloviti.

f) Dekanijsko študijsko srečanje članov ŽPS v Veržeju 17. 2. ob 14. uri.

Srečanje bo v Veržeju. Člani prav lepo vabljeni. Vabilo bo pripravljeno v zakristiji in ga naj vsak pred srečanjem dvigne.

g) Župnijska spletna stran

Na voljo je nova spletna stran župnije Ljutomer v okviru škofije MS. Stran dobiva novo podobo in je kar lepo urejena. Na voljo bo vstop tudi na starem naslovu.

6. Razno. Obnova oltarjev in ambon

Predvideva se, da bosta oba oltarja končana do zlate sv. maše g. Izidorja. V sklopu tega bi uredili prezbiterij in namestili ambon. V to izvedbo se bo šlo teden po Veliki noči 8. aprila. Takrat bodo sv. maše v zimski kapeli.

Predlagano je bilo, da bi bile v poletnih mesecih tudi sv. maše na Podgradju in na Cvenu. Zaradi obilice dogajanj v zvezi z vaškimi žegnanji tega predloga ni moč uresničiti je pojasnil g. župnik.

Srečanje zakoncev jubilantov je na velikonočni ponedeljek in naj ne bi bil prav primeren datum. Do naslednjič člani premislimo na primernejši termin.

Naslednja seja ŽPS bo 17.03.2013.

Zaradi sodelovanja z družino pa predlagam sejo 10. 3. po večerni sveti maši.

Zapisal: Jan Škrobar

Napovednik


 četrtek, 10.12.2020 - petek, 30.04.2021

Navodila za obhajanje svetih maš v mariborski metropoliji.

Navodila za obhajanje svetih maš v  mariborski metropoliji. več ...

Celotni seznam napovedi