Ljutomer

Karitas

KARITATIVNO DELO V  ŽUPNIJI LJUTOMER


Župnijska Karitas Ljutomer, Miklošičev trg 3, je bila ustanovljena 14. julij 1991.  Kmalu po ustanovitvi slovenske Karitas smo tudi v Ljutomeru spoznali, da je potrebno tudi znotraj župnije začeti z uradnim karitativnim delovanjem.  Na ustanovnem sestanku se nas je zbralo 20 prostovoljcev skupaj s takratnim župnikom Izidorjem Veleberijem.  Število je ostalo približno enako skozi ves čas, tako da nas trenutno aktivno deluje 23, 4 člani delujemo od vsega začetka.  Predsednik Kartias je  g. Andrej Zrim, župnik, tajnica pa Marija Pušenjak . Pri večjih akcijah in dejavnostih nam pomagajo člani ŽPS in mnogi drugi dobri ljudje. 
Naša dejavnost je zelo razvejana skozi celo leto. Naštejemo naj le nekaj dejavnosti: dobrodelni koncert ob Materinskem dnevu v mesecu marcu, obisk bolnikov ob Veliki noči in Božiču, kuhanje za otroke in animatorje na oratoriju, pletenje adventnih vencev, tržnica Karitas, pomoč pri izvedbi Miklavževanja,  celoletna pomoč ljudem pri delitvi hrane, obleke, pohištva, plačilu položnic?  Izvedba akcij ob različnih elementarnih in drugih nesrečah. Tudi ob zadnjih poplavah smo zbirali trajnejša živila in denar in ga osebno izročili pomoči potrebnim v občini Gorišnica. Vsak petek od 16. do 17. ure imamo dežurstvo v prostorih Karitas.
Naše delo ni vezano ozko le na župnijo Ljutomer, ampak delujemo tudi širše.  Prav tako je pomembno, da se znotraj lokalne skupnosti povezujemo tudi z ostalimi humanitarnimi organizacijami ali zavodi ter skupaj poskušamo pomagati .  Ta pomoč je velikokrat zelo hitra in učinkovita.
Lahko bi še naštevali mnoge dejavnosti, ki jih izvajamo znotraj naše Karitas. Pomembno je, da vse, kar delamo, delamo iz ljubezni, prostovoljno, brez vsakršnega plačila.   Pri našem delu nas vodi evangeljsko sporočilo ljubezni  do Boga in bližnjega ter prepričanje, da kdor daje tudi veliko sprejema.

Marija Pušenjak, tajnica Župnijske Karitas Ljutomer

 

Napovednik


 sreda, 28.04.2021 - ponedeljek, 31.05.2021

ŠMARNICE 2021

Marijino življenje naj ne bo za nas samo zgled vere, upanja in ljubezni.  Odločimo se, da se bomo v njenem mesecu (mesecu šmarnic) vsak dan podali »na obisk« v njen dom, v Nazaret, kjer se več ...

Celotni seznam napovedi