Ljutomer

MISEL DNEVA

"Veselje bo tako popolno, da bomo nesposobni za vsak občutek maščevalnosti ali privoščljivosti. Vsemu temu se polaga temelj tukaj in sedaj. Kakšno življenje, takšna smrt, kakšna smrt, taka večnost." B. sl. Alojzij Kozar

Božja beseda


Vir: www.hozana.si

Stranski oltar sv. Križa

DAROVALCI ZA OLTAR SV. KRIŽA 2007-2008

DOBROTNIKI-BOTRI:

A) Filipič Marica, Ljutomer
B) Gospod Martin Panič
C) Mihalič Vida in Vlado
D) Občina Ljutomer
E) Šalamon Tanja in Marsel
F) Škrjanec Alojzija in Stanko
 

Za oltar so darovali:
 

1.  Babič Miran, Mota
2.  Bajuk Milica, Globoka
3.  Balažic Jože, Ljutomer
4.  Becl Milena, Podgradje
5.  Blagovič-Sitar, Stročja vas
6.  Cerkveni pevci namesto cvetja
7.  Cimerman Jože, Krapje
8. Cokan Dragica, Krapje
9.  Čirič Marija iz doma
10.  Dajčer Mirko, Spodnji Kamenščak
11.  Dajčer Miroslava
12.  Deutschbauer Franc, Globoka
13.  Dobrajnščak Angela, Cven
14.  Družina Barat, Noršinci
15.  Družina Bezjak, Ljutomer
16.  Družina Borko
17.  Družina Božič, Cven
18.  Družina Fijavž, Pristava
19.  Družina Fijavž, Pristava
20.  Družina Hladnjak, Cven
21.  Družina Hrga, Ljutomer
22.  Družina Karlovčec, Prist.
23.  Družina Kosalec, Ljutomer 
24.  Družina Kreslin, Babinci
25.  Družina Kristan iz Ljubljane
26.  Družina Magdič, Ljutomer
27.  Družina Marjanovič, Ljutomer 
28.  Družina Martina iz Stročja vasi
29.  Družina Mlinarič, Ljutomer
30.  Družina Nedl, Ljutomer
31.  Družina Novak, Cuber
32.  Družina Podgorelec
33.  Družina Porle, Stročja vas
34.  Družina Pušenjak, Stročja vas
35.  Družina Rajtman, Ljutomer
36.  Družina Rebernik, Ljutomer
37.  Družina Rižnar, Stročja vas
38.  Družina Rošker, Mota
39.  Družina Sagaj, Noršinci
40.  Družina Smodiš, Podgradje
41.  Družina Sršen, Ljutomer
42.  Družina Šiško, Rinčetova graba
43.  Družina Škrobar, Mota
44.  Družina Šonaja, Krapje
45.  Družina Tretinjak, Ljutomer
46.  Družina Trontelj, Ljutomer
47.  Družina Vargazon, Pristava
48.  Družina Vukovič, Stročja vas
49.  Družina Zadravec
50.  Družina Zemljič, Ljutomer
51.  Družina Župančič, Ljutomer
52.  Feuš Danica, Ljutomer
53.  Filipič Nataša, Pristava
54.  Gerič Breda, Pristava
55.  Glavač Alojz, Melinci
56.  Gnezda Jožica, Ljutomer
57.  Govedič Jožefa, Gresovščak
58.  Gregorinčič Silva, Spodnji Kamenščak
59.  Heric Taškov Felicita
60.  Horvat Majda, Cven
61.  Horvat Marica, Cven
62.  Jurkovič Jože, Ljutomer
63.  Kapun Branko, Stročja vas
64.  Kardinar Marija, Krapje
65.  Katica in Valerija, Ljutomer
66.  Kaučič Terezika , Stročja vas
67.  Kikec Milan, Ljutomer
68.  Kolenko Tilčka in Gustek
69.  Kosi Franc, Radomerje
70.  Kovačič Nada, Babinci
71.  Krajnc Sonja in Janez, Cuber
72.  Kralj Jože, Jurševka
73.  Krasilci cerkve iz vseh vasi
74.  Kreft Marija
75.  Kreft Zvonko, Pristava
76.  Kristl Branko, Ljutomer
77.  Križanič Vlado, Stročja vas
78.  Kunčič Jože, Ljutomer
79.  Leban Sonja in Bojan, Stročja vas
80.  Lovrec Jože in Marija, Jurševka
81.  Makoter Franc, Cven
82.  Makoter Franc, Ljutomer
83.  Makoter Marija, Cven
84.  Makoter Milka, Presika
85.  Markrap Roman, Ljutomer
86.  Mavrič Zvonko, Stročja vas
87.  Mihalič dr. Franc in Andreja
88.  Mihorič Julijana, Stročja vas
89.  Mlinarič Emiljan
90.  Molitvena skupina
91.  Muršič Ivana, Podgardje
92.  Muršič Vilma in Janez, Ljutomer 
93.  Namesto cvetja na grobove
94.  Neimenovani
95.  Nemec Vera, Spodnji Kamenščak
96.  Novak Frida in Jože
97.  Novak Stanko
98.  Novak Vilma iz doma
99.  Opaka Cilka
100.  Ozmec Ivo, Ljutomer
101.  Panič Anton, Ljutomer
102.  Panič Jože, Slavka Ljutomer
103.  Panič Jožek, Ljutomer
104.  Panič Marko z Lidijo
105.  Panič Tanja in Ignac, Podgradje
106.  Panič Tončka, Stročja vas
107.  Pečnik Marija, Ljutomer
108.  Pihler Marijan, Radomerje
109.  Podnar Anica
110.  Potočnik Janez, Radomerje 
111.  Potočnik Janko in Silva, Spodnji Kamenščak
112.  Pozderec Alojz, Ljutomer
113.  Prelog Nada in Mirko, Ljutomer 
114.  Presečki Anica, Slamnjak
115.  Presečki Tanja, Gresovščak
116.  Pufek Milica, Ljutomer
117.  Pušenjak Milan in Marija, Ljutomer
118.  Pušenjak Zefika, Spodnji Kamenščak
119.  Radomerščak
120.  Rajh Damijan, Ljutomer
121.  Rajh Dušan, Ljutomer
122.  Rajh Gustek in Silva, Ljutomer
123.  Ratko Marta, Spodnji Kamenščak
124.  Ravter Marijana, Ljutomer
125.  Rožman Jože, Presika
126.  Sagaj Franc in Pavla, Noršinci
127.  Sakelškovi, Jurševka
128.  Semenič Bojana, Slamnjak
129.  Sestra Viktorija
130.  Sestre Križniškega reda
131.  Sever Sašo in Mateja, Cven
132.  Slavič Marko, Babinci
133.  Slavinec Jože, Slamnjak
134.  Smodiš Marica, Mota
135.  Smodiš Marjana in Ljubo
136.  Smolko Angela, Ljutomer
137.  Stojko Silva in Branko
138.  Ščavničar Milica, Ljutomer
139.  Šinkovi, Ljutomer
140.  Škrbenta Jože, Ljutomer
141.  Špindler Janez
142.  Štampar Stanko in Marija
143.  Štampar Tilčka, Ljutomer
144.  Trontelj Antonija, Maribor
145.  Tušek Anton
146.  Veleberi Bernardka
147.  Veleberi Gospod Izidor 
148.  Vrbnjak Marija in Janko, Mota
149.  Vunderl Matilda, Babinci
150.  Zemljak Greta
151.  Zemljak Iztok, Stročja vas
152.  Žalar Hilda, Slamnjak
153.  Žerdin Anica, Ljutomer
154.  Žibrat Jani in Milena, Mota
155.  Žnidaršič Mira, Ljutomer

 

Skupna vsota, ki smo jo zbrali za oltar sv. Križa znaša 13.750 EUR.
 

Bog povrni vsem za dobroto.

Napovednik


 sreda, 28.04.2021 - ponedeljek, 31.05.2021

ŠMARNICE 2021

Marijino življenje naj ne bo za nas samo zgled vere, upanja in ljubezni.  Odločimo se, da se bomo v njenem mesecu (mesecu šmarnic) vsak dan podali »na obisk« v njen dom, v Nazaret, kjer se več ...

Celotni seznam napovedi