Ljutomer

MISEL DNEVA

"Veselje bo tako popolno, da bomo nesposobni za vsak občutek maščevalnosti ali privoščljivosti. Vsemu temu se polaga temelj tukaj in sedaj. Kakšno življenje, takšna smrt, kakšna smrt, taka večnost." B. sl. Alojzij Kozar

Božja beseda


Vir: www.hozana.si

O sakralnih znamenjih

V ljutomerski župniji najdemo kar šestdeset različnih sakralnih znamenj. Med prvo in drugo svetovno vojno so jih z načrtnimi zaplembami zvonov za potrebe vojne industrije množično oskrunili. Njih poslikave in obnavljanja so izvajali različni mojstri. V obdobju pred prvo svetovno vojno so tukaj delovali predvsem mojstri iz Ljutomer, Radgone, Maribora, Gradca itd. V sedemdesetih letih 20. stoletja je opravil več restavratorskih posegov Anton Blatnik iz Maribora. V najnovejšem času pa Drago Ficko iz Kamenščaka. Po velikosti in po umetnostno-zgodovinski ter po religiozno-pastoralni plati izstopa župnijska cerkev, druga pa je podružnična cerkev sv. Ane na Podgradju. Tej sledijo vaške kapele z zvoniki in urejenim zvonjenjem na Cvenu, v Stročji vasi, na Moti, v Pristavi, Presiki, Noršincih, Babincih, na Spodnjem in Zgornjem Krapju, v Radomerščaku ter Fričeva kapela na Kamenščaku, ki pa nima zvonika in urejenega zvonjenja. Kapele v Radomerju, v Gresovščaku, na Starem trgu v Ljutomeru, Žižkova kapela na Kamenščaku, Žibratova kapela na Moti, Marijin kip na Glavnem trgu, Pečnikov križ v Ljutomeru, kužno znamenje v Ljutomeru, kipa sv. Janeza Nepomuka v Ljutomeru in Noršincih so sakralna znamenja, ki imajo razen umetniško-sakralne note še izrazito izraženo historično vrednost za omenjene kraje. Ostala znamenja pa nosijo predvsem globoko religiozno in umetniško sporočilo časa in okolja iz katerega izhajajo. Križi in druga znamenja v župniji: ANTOLIČEV KRIŽ tako se je imenoval nekoč. Stoji že nekaj časa v Stročji vasi v novem naselju, kjer so  ga Mihalič Edvard in Natalija obnovili in postavili nov križ. BABIČEV KRIŽ stoji ob poti iz Podgradja v Slamnjak za katerega lepo skrbijo. BABIČEV KRIŽ na domačem dvorišču na Cvenu je bil postavljen v novejšem času 2002 leta. BABINSKI KRIŽ stoji ob križišču cest Ljutomer - Veržej in Babinci ? Cven, postavljen 1897. V letošnjem letu  ga je družina Dolamič Branka iz Babinec, ki  skrbi za  ta križ lepo obnovila in so ga slovesno blagoslovili. BELCLOV KRIŽ v Nunski grabi so postavili ob koncu vojne 1945 leta. BELEČEV KRIŽ je stal nekoč na Brunčičevem travniku, sedaj stoji v vasi Noršinci. Pred tremi leti je nekaj mož navdušilo vaščane in so križ lepo obnovili. BRUNČIČEV KRIŽ stoji pred vasjo Babinci iz leta 1887. CVETKOV KRIŽ stoji ob poti iz Pristave na Cven. ČURIČEV KRIŽ stoji od leta 1895 na sredi Stročje vasi ob domačiji Čuričevih. KIP SV.  JANEZA NEPOMUKA iz 18 stol. je bil nekoč v središču mesta za varovanje pred poplavami. Sedaj je kip vgrajen v staro Pečnikovo hišo na Ptujski cesti v Ljutomeru. KOLARJEV KRIŽ v Slamnjaku so 1922 postavili možje, ki so se srečno vrnili iz vojne. KOLBLOV KRIŽ  je dala obnoviti družina Sever Roberta in stoji blizu Kuharjeve kapele na Cvenu. KOROŠČEV KRIŽ v dolini Gresovščaka, kjer naj bi ga postavili Admontski Benediktinci okrog leta 1887. KREFTOV KRIŽ stoji ob cesti med Stročjo vasjo in Pristavo. LAHOV KRIŽ na Moti stoji na domačem vrtu v spomin na ozdravitev njihove matere. LIPOVČEV KRIŽ je nekoč stal v Trstenjakovem vinogradu v Ilovcih. Sedaj  obnovljen visi na steni Lipovčeve domačije. NOVAKOV KRIŽ v Nunski grabi je bil postavljen že leta 1788 in 1989 leta obnovljen. PAVLIČIČEV KRIŽ v Pristavi je dal postaviti lastnik Mihael Pavličič za srečo v družini. Letos so ga  lepo obnovili in namestili novi korpus nasledniki Robnikovi. PEČNIKOV KRIŽ je največji križ v župniji. Prvi križ je stal na tem mestu že leta 1700. PIETA - PISANA BOTA v Slamnjaku je to kamnito znamenje Žalostne Matere Božje dal postaviti  Matija Lipovec 1911 leta. RAJHOV KRIŽ stoji ob domačiji Rajhovih v Pristavi v spomin na srečno vrnitev očeta iz vojne leta 1934. RAJOV KRIŽ na Spodnjem Krapju je Raj Denis z domačimi dal postaviti na domačiji lep križ. ROŠKARJEV KRIŽ stoji ob nekdanji mašni poti iz Mote na Cven. Postavljen je bil v spomin na rešitev iz vojne Roškarjevega Andreja. SEMENIČEV KRIŽ je stal nekoč na Spodnjem Kamenščaku. Na željo vernikov iz Jurševke je bil postavljen 1990 leta v naselju Jurševka. Ob tem križu se zbere lepo število ljudi k velikonočnemu blagoslovu dobrot. SMODIŠEV KRIŽ, ki je ob hiši postavljen v spomin na srečno vrnitev Smodiš Martina iz prve svetovne vojne. STAJNKOV KRIŽ v Babincih stoji na domačiji Stajnkovih v spomin na ozdravitev. STRNIŠEV KRIŽ ? dolgo je bilo to mesto prazno. Letos pa se je družina hčerke Danice Krajnc potrudila in so križ zelo lepo obnovili in ga blagoslovili. ŠTUHECOV KRIŽ ? imenovan tudi križ prijateljstva, stoji ob poti iz Ljutomera v novi del mesta na Jurševko. 2001 leta so se zbrali prijatelji in križ dali obnoviti. VIDENŠEKOV KRIŽ na Moti postavljen v zahvalo za srečno vrnitev Videnšek Alojza iz vojne. MARIJINO ZNAMENJE na Glavnem trgu iz leta 1792. Ob Mariji sta še podobi sv.Roka in sv.Sebastijana. Pred tem znamenjem je nekoč stal tu sramotilni steber.Kamniti spomenik  sv. Janeza Napomuka stoji na začetku vasi Noršinci na Štihovi domačiji.

Napovednik


 sreda, 28.04.2021 - ponedeljek, 31.05.2021

ŠMARNICE 2021

Marijino življenje naj ne bo za nas samo zgled vere, upanja in ljubezni.  Odločimo se, da se bomo v njenem mesecu (mesecu šmarnic) vsak dan podali »na obisk« v njen dom, v Nazaret, kjer se več ...

Celotni seznam napovedi