Ljutomer

Verska znamenja - uvod

VERSKA ZNAMENJA V ŽUPNIJI LJUTOMER

V pesmi ODLOČIL SEM SE pojemo v zadnji kitici: »Ob poti srečam veliko znamenj, ki kažejo mi pot v nebo«. Smemo pa dodati, da so ta znamenja bogata dediščina naših prednikov. Dediščina vere naših prednikov, dediščina hvaležnosti in zaupanja naših prednikov v Božjo ljubezen. Sprehodimo se po poteh naše župnije in se kratko ustavimo pri vsaki kapelici, malem biseru vere in umetnosti, ki so posejani po naši lepi župniji.
Pri tej predstavitvi nam bo zelo lepo služil ZBORNIK ŽUPNIJE SV.JANEZA KRSTNIKA V LJUTOMERU, ki smo ga izdali leta 1990 ob 300 letnici dograditve župnijske cerkve v Ljutomeru. Glavno delo pri tem Zborniku je opravil g. Miroslav Novak, domačin in arhivist v Pokrajinskem muzeju v Mariboru.
V Zborniku piše: »Poglavitna funkcija sakralnih znamenj je prav gotovo verska. Ob znamenjih so se in se še danes zbirajo domačini k verskim obredom….stojijo znamenja praviloma ob poteh ali križiščih, torej tam, kjer je velika vsakodnevna frekvenca ljudi…Znamenja so postavljena na nevarnih mestih, ne smemo prezreti njihove opozorilne funkcije… zelo pomembna je topografska funkcija za orientacijo v prostoru. In slednjič je potrebno omeniti še sociološko funkcijo. Ob vaških praznikih, žegnanjih itd. so se prebivalci srečevali ob vaških znamenjih, s čimer se je krepila zavest pripadnosti določeni socialni skupini…(1). Vse to gojimo tudi v novejšem času.

Napovednik


 ponedeljek, 17.09.2018 - nedelja, 23.09.2018

DUHOVNI VIKEND ZA ANIMATORJE

Od 21. do 23. septembra 2018, so naši animatorji skupaj z gospodom kaplanom na duhovnem vikendu na Pohorju. Mlade priporočamo v molitev. več ...


 ponedeljek, 17.09.2018 - sobota, 22.09.2018

ZAKLJUČNI ORGELSKI KONCERT VALENTINE BABIČ

več ...


 ponedeljek, 17.09.2018 - nedelja, 23.09.2018

SLOMŠKOVA NEDELJA

več ...

Celotni seznam napovedi